Formulář odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):


Adresát:

Prodávající: KOALA ELEKTRONIK, s.r.o.

IČ: 60746149

Se sídlem: Firemní 709/4, 619 00 BrnoOznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Dne …………… jsem si ve Vašem internetovém obchodě …………… objednal zboží:


……………………………………………….., 


číslo objednávky ……………………………...,


v hodnotě ………..….. Kč. 


Objednané zboží jsem obdržel dne ……………


Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši 


………..….. Kč a


………..….. Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………..…………………………….


nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.
V …………… dne ……………

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)


Přílohy:

Doklad o koupi

 

Odstoupení od smlouvy - vzorový formulář (docx, 13 kB)  

43258 součástek

na eshopu

1 odběrné místo

Brno

2 dny

do dodání

29 let

na trhu elektronických součástek